המועמדת וואי לאם צ’אן

וואי לאם צ’אן, ילידת 1978, במקור מהונג קונג. מתגוררת בישראל משנת 2004, חיה בתל-אביב עם בן זוגי.

בשנת 2011 קיבלתי רישיון למורת דרך (מס’ 10218) ומאז אני מדריכה, בעיקר תיירים דוברי סינית (קנטונזית ומנדרינית), למרות שאני דוברת גם עברית ואנגלית. אני מתמחה בהדרכת טיולים לימודיים/רוחניים לצליינים פרוטסטנטים ועובדת בעיקר עם סוכנויות.

אני חברה בארגון מורשת דרך מתחילת 2020. לאחר הטלת איסור הכניסה לתיירים מאסיה בחודש פברואר, הפכתי לפעילה בארגון מורשת דרך בנושאים הנוגעים לתשלומי אבטלה מביטוח לאומי, ובמסגרת זאת הייתי חברה ב-חמ”ל אבטלה המסייע למורי דרך בתקופת הקורונה. בשנת 2019 הייתי חברה פעילה בוועדה משותפת של אגודת מורי הדרך ומורשת דרך שמטרתה להעלות את המודעות הציבורית והתקשורתית לעבודתם של מורי הדרך ולמאבק כנגד הצעת החוק שביקשה לאפשר הדרכת תיירים ללא הסמכה של מורה דרך.

אני מתכוונת לפעול לעידודם של מורי הדרך להצטרף ל”מורשת דרך” ולהשתתף באופן פעיל בארגון, וכן להגדיל את השפעתה של מורשת דרך בנושאים הנוגעים לעבודתם ולמעמדם של מורי הדרך.

הייתי רוצה לחזק את הקשר ההדדי בין הארגון לבין מורי הדרך, על ידי פיתוח קהילות תומכות למדריכים בשפות שונות אשר יאפשרו לנו לעמוד על צרכיהם ולסייע להם במידת הצורך. העלייה בתיירות הנכנסת ממדינות מזרח אסיה בשנים האחרונות הביאה עמה גם גידול משמעותי במספר המדריכים דוברי השפה הסינית – וגם הם זקוקים לייצוג באיגוד המקצועי. 

בעיות לטיפול:

  1. בתקופת משבר הקורונה, בזמן שהתנדבתי בחמ”ל האבטלה, נוכחתי לדעת שארגון מורשת דרך צריך לספק יותר מידע מקצועי וכלכלי למורי הדרך בשפות השונות. חלק ממדריכים אלה אינם דוברי עברית ואינם בקיאים בנושאים הקשורים לזכויות חברתיות, זכויות עובדים, ביטוח לאומי וכו’.
  2. משבר הקורונה עדיין לא מאחורינו, ובשנה הקרובה עבודתנו בתיירות (וכפועל יוצא גם פרנסתנו) עדיין לא תשוב לשגרה. כאיגוד מקצועי של מורי הדרך, עלינו להמשיך בקשר הרציף עם גורמי הממשלה במטרה ליצור הזדמנויות להדרכה, ולחילופין הסדרי פיצוי ייחודיים, ככל שתשלומי האבטלה או המענקים לעצמאיים יופסקו.
  3. בהמשך לפעילות בחמ”ל אבטלה, ולנוכח הסיווג הייחודי של מורי הדרך בביטוח הלאומי, מורשת דרך תצטרך לסייע למדריכים באמצעות מתן הנחיות ברורות בנושא הבעיות האפשריות שעלולות להיווצר בנושא הדוחות השנתיים לרשויות המס.
  4. בהקשר של חוק התיירות החדש, עלינו להמשיך במאבק נגדו. אין מקום לביטול החובה של מורה דרך מוסמך, גם כאשר מדובר בהדרכה רוחנית או בשפה מיוחדת. לצד זאת יש להמשיך ולפעול כנגד ההדרכות הבלתי חוקיות.

 

Wai-Lam Chan, born in 1978, originally from Hong Kong. I have been living in Israel since 2004, and currently living in Tel Aviv with my partner. 

I have got my tour guide license in 2011 (No. 10218), have been guiding actively since then. I focus on guiding in Chinese (both Cantonese and Mandarin) although I am fluent in Hebrew and English as well. I specialize in Protestant study-spiritual pilgrimage tours, mainly working with tour agencies.

I have been a member of Moreshet Derech since early 2020. And after the banning of tourist from some Asian countries into Israel in Feb 2020, I have been active with Moreshet Derech in issues related to unemployment security payment with Bituach Leumi, and since then also a member of “Hamal Avtala” which assists tour guides in the Coronavirus period. In 2019 I was active in a joint committee of the Aguda and Moreshet to bring public and media awareness of the work of tour guides and against the new tourist law which asked to enable some tour groups to travel without a licensed tour guide.

I would like to encourage more guides to become members of Moreshet Derech, and participate actively in the organization to give bigger influence on issues related to our work and status. 

I would like to strengthen the 2-way communincations between Moreshet and guides, by setting up supporting communities for guides in different language, in order to know what our certain language colleagues are dealing with and to support them relevantly. And as the number of tourists from the Far-East is rising in recent years, Chinese-speaking tour guides are increasing also by a large number, I think they also deserve their representative in the professional union.

  1. During the 2020 Covid-19 crisis and as a volunteer in Hamal Avtala, I learned that Moreshet Derech needs to provide more information for tour guides on professional-financial knowledge, as many of them are non-Hebrew language speakers or just unaware on issues such as social rights/responsibility, workers’ right, insurance, etc.
  2. As the shadow of Covid-19 is far yet behind us, in the coming year we will see our work in tourism will be far from back to normal, hence our income too. As the professional union we will need to continue our active discussion with the Governmental bodies about creating guiding chances or further compensation if the unemployment payment extensions or Corona allowances for independence for the general working market will be stopped
  3. And as a continuation of the Hamal Avtala, since tour guides fall into a special category of worker within Bituach Leumi, Moreshet Derech will need to help guides by giving clear instructions with the possible problems regarding annual financial to the tax authority.
  4. Regarding the new tourism law, we will need to continue lobbying against it. We cannot allow groups with spiritual leaders and/or in special languages to tour without a license guide. Alongside we need fight the existing illegal guiding.