Moreshet Derech updates in English

מה היא
"מורשת דרך"


העמותה הוקמה על ידי ובידי מורי דרך שעיקר עיסוקם בתיירות נכנסת, שהרגישו ומרגישים שהם לא זוכים לייצוג הוגן, הגון, ונכון. מורי הדרך בתיירות נכנסת הם הנושאים בעיקר הנטל התקציבי של "אגודת מורי הדרך" שמירב מאמציה כיום נעשים עבור מורי הדרך בתיירות פנים תוך פגיעה בשכר וחוסר התייחסות למורי הדרך בתיירות נכנסת. בצר לנו, יזמנו את "כנס קיבוץ הראל" שבו הוחלט ברוב מכריע על הליכה נפרדת לארגון נפרד ומייצג למורי הדרך בתיירות נכנסת. ואכן עמותת/אגודת "מורשת דרך" למורי דרך בתיירות נכנסת הוקמה.שבעה חברים חתמו על מכתב לרשם העמותות ( אריאל סטולר, משה סלמן, פטריסיה וויסמן, טל סגל, יעקוב מיטרני, יוני שפירא חיים מעוז).

לחצו על התמונה על מנת להגיע לחדשות ולעדכונים של עמותת "מורשת דרך". הדף מתעדכן כל הזמן לכן שווה לשים לב ולעקוב!

לחצו על התמונה על מנת להגיע למידע מלא אודות הדיון בבית הדין הארצי לעבודה, בין עמותת מורשת דרך - עמותת מורי הדרך בתיירות הנכנסת בישראל, לבין אגודת מורי הדרך בישראל ולשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל

parallax background

לא חוסכים מאמץ לשמור על פרחי ארצנו - צילום: יוני שפירא

חדשות העמותה

  מטרות העמותה

  מאחר ומורשת דרך עדיין אינה מוכרת כאירגון יציג, אלו הן מטרות העמותה לעתיד לבוא, אך אנו כבר עושים רבות בנושאים הללו

  square logo

  לייצג

  לייצג את מורי הדרך מול גורמי ממשלה, לשמור על מעמדם המקצועי , על תנאי העסקתם, ויוקרתם.
  square logo

  הכשרה והסמכה

  לפעול מול גורמי משרד התיירות בכל הקשור להכשרתם והסמכתם של מורי דרך. הליכי הסינון, ההכשרה, ההסמכה והרישוי של מורי דרך חדשים.
  square logo

  שיפור תנאי עבודה

  לייצג את מורי הדרך מול ארגוני המעסיקים, בכל הקשור להסכמי עבודה, אישיים, קיבוציים, צו הרחבה, תוך שאיפה לשיפור תנאי עבודתם של מורי הדרך.
  square logo

  לאגד

  לאגד את כל מורי הדרך המוסמכים, בעלי רישיון, אשר עיסוקם בתיירות הנכנסת.