ברוכים הבאים! 

כמה מילים אודות “מורשת דרך”

אגודת מורי הדרך לתיירות נכנסת בישראל

רקע

אגודת “מורשת דרך”, הוקמה כדי לאגד את מורי הדרך העובדים בתיירות הנכנסת, ולייצגם מול הגורמים הרלוונטיים. לרבות משרדי ממשלה, תיירות תחבורה, משרד הכלכלה, רשות המיסים ומול גורמים חוץ ממשלתיים, בארץ ובחו”ל, לייצג את המדריכים מול ארגוני מעסיקים בכול הקשור להסכמי עבודה וכן הלאה.

צילום נוף מדבר בסביבות ים המלח

העמותה הוקמה ב-2016 על ידי ובידי מורי דרך שעיקר עיסוקם בתיירות נכנסת, שהרגישו ומרגישים שהם לא זוכים לייצוג הוגן, הגון, ונכון.

“אגודת מורי הדרך” שמאז בחירות 2014, משקיעה את עיקר משאביה ומירב מאמציה עבור מורי הדרך בתיירות פנים תוך פגיעה בשכר וחוסר התייחסות למורי הדרך בתיירות נכנסת. (לדוגמא, מונעו מאיתנו להיות שותפים במו”מ על הסכם העבודה בתיירות נכנסת) ויחד עם זאת מוכרת עדיין כארגון היציג של מורי הדרך באשר הם, זו אנומליה הדורשת שינוי, כי מורי הדרך בתיירות נכנסת הם הנושאים בעיקר הנטל התקציבי של האגודה.

בצר לנו, יזמנו את “כנס קיבוץ הראל” שבו הוחלט ברוב מכריע על הליכה נפרדת לארגון נפרד ומייצג למורי הדרך בתיירות נכנסת. ואכן עמותת/אגודת “מורשת דרך” למורי דרך בתיירות נכנסת הוקמה.

על מנת שנוכל לדרוש את המעמד של ארגון יציג נדרש לגייס חברים, כוחנו במספרנו, ככל שנגדיל את מספר המדריכים חברי העמותה נוכל לטעון למעמד מהר יותר וביתר הצלחה.

בכוונתנו להמשיך ולפעול בהתנהלות של פעם, ולמזער את ההוצאות, ללא ראוותנות, ועל ידי מתנדבים, החל מרואה החשבון הוותיק והטוב שמייצג את מרביתנו מזה שנים, משרד רו”ח איתן גוליק, דרך מנהלת החשבונות אף היא משורותינו ודרך כל שלבי ההקמה והסבך המשפטי והכול בהתנדבות.

אנו פונים לקאדר מורי הדרך החדשים בבקשה להשקיע בעתיד המקצוע ובמידה ועיסוקם יהיה תיירות נכנסת גם בעתידם, ועל כן נצטרך את עזרתכם כחברים במאמץ.

היום עיקר הדיון הוא על הגדרות, האם העובדה שעברנו אותה בחינה, וקיבלנו אותה תעודה מנציחה את העובדה שהאגודה מנסה להעביר, שכולנו באותו מקצוע?

ותשובתנו היא לא רבתי