הצהרת מקאו

הפדרציה הבינלאומית של אגודות מורי הדרך
יוצאת בהצהרת מקאו למורי דרך באשר הם בעולם.

לוגו הפדרציה הבנלאומית למדריכי טיולים

פרטי ההצהרה

1.  ה – WFTGA מצהירה כי חבריה, מורי הדרך, משמשים כשגרירים של ארצותיהם ואיזורי מגוריהם וכנאמני המורשת, המסורת, ההיסטוריה, התרבות והסביבה בה הם חיים.

2. ה – WFTGA תומכת בהגדרה שהוראת דרך הינה הסמכה גיאוגרפית ספציפית שבד”כ מונפקת ו/או מוכרת ע”י רשות מוסמכת. ה- WFTGA מאמינה כי כל אדם שאינו מוסמך אינו ) competent ( כשיר, מתאים, יאה או הולם כי יתן פרשנות ויסביר את המורשת התרבותית והטבעית והאלמנטים המייחדים אותו איזור.

3.  ה – WFTGA מצהירה כי אין זה אתי או ראוי ומתאים (Ethic or appropriate)לכל אדם לעבוד כמורה דרך ללא הסמכה מתאימה (המצוינת מעלה).

4.  ה – WFTGA מצהירה כי מורה הדרך הם מרכיב חיוני לתעשיית התיירות ורצוי כי יזכו בהכרה כמקצוענים ע”י מפעילי תיירות, סוכני נסיעות או כל בעל עניין ובעל סמכות בתיירות איזורית ו/או ברמה הלאומית, ולהיות מתוגמלים בהתאם וביושר.

5. ה – WFTGA וחבריה מורי הדרך תומכים בהצהרה ש

 “אנו המיקצוענים – We are the Professional”

העובדים בצורה המקצועית ביותר להשגת סטאנדרטים גבוהים של שירות ותרומה לחברה.
ההצהרה התקבלה באסיפה הכללית של ה- WFTGA שהתקיימה בכנס הבינלאומי ה- . 11 של מורי הדרך במקאו (סין), 11 ינואר, 2113

WFTGA Macau Deceleration Logo