מטרות העמותה

שיפור תנאי עבודה

לייצג את מורי הדרך מול ארגוני המעסיקים, בכל הקשור להסכמי עבודה, אישיים, קיבוציים, צו הרחבה, תוך שאיפה לשיפור תנאי עבודתם והעסקתם של מורי הדרך.

שיפור תנאי עבודה

לפעול מול גורמי משרד התיירות בכל הקשור להכשרתם והסמכתם של מורי דרך. לרבות הליכי הסינון, ההכשרה, ההסמכה והרישוי של מורי דרך חדשים.

כללי אתיקה והתנהגות

לקבוע כללי אתיקה והתנהגות בקרב חברי העמותה. בינם לבין עצמם וכלפי גורמי חוץ, לקוחות גורמי ממשל וסוכני תיירות.

לאגד

לאגד את כל מורי הדרך המוסמכים, בעלי רישיון, אשר עיסוקם בתיירות הנכנסת.

לייצג

לייצג את מורי הדרך מול גורמי ממשלה , לשמור על מעמדם המקצועי , על תנאי העסקתם, ויוקרתם.

קידום

לייצג את מורי הדרך, בתקשורת הכתובה והאלקטרונית. ברשתות החברתיות. להופיע בכנסים ובירידים בארץ ובעולם, לשם קידום עניינם של מורי הדרך.