LOGO- davidw

מורשת דרך

(העמותה למורי דרך בתיירות נכנסת בישראל (ע"ר

תהליך ההרשמה

מילוי טופס רישום לאגודה
,יש למלא את הטופס בכתב יד
לחתום ולשלוח לדרור 22
בת חפר 4284200       

(1

תשלום דמי חברות  :

 

(2

דמי החבר בעמותה כפי שנקבעו על ידי ההנהלת העמותה הנם 360 ש”ח לשנה. ניתן לשלם באופן הבא :

או לשלוח המחאה לפקודת
“מורשת דרך”,
דרור 22 בת חפר 4284200

 

 

ניתן לשלם בכרטיס אשראי

בהעברה בנקאית : בנק פועלים (12)
, סניף הפארק 757 ,
מס’ חשבון 488854
לפקודת מורשת דרך.

                                                                                                

תשלום מוזל:
זכאים להנחה: מורי דרך בגיל השלישי .
מורי דרך חדשים (מסיימי קורס, לאחר קבלת מספר רישיון)

 


לתשלום בעבור השתלמויות מורשת דרך 50 ש”ח בכרטיס אשראי לחצו כאן: