LOGO- davidw

מורשת דרך

(העמותה למורי דרך בתיירות נכנסת בישראל (ע"ר

תהליך ההרשמה

מילוי טופס רישום לאגודה

(1

מילוי טופס רישום לאגודה

להרשמה קליק כאן

תשלום דמי חברות  :

 

(2

דמי החבר בעמותה כפי שנקבעו על ידי ההנהלת העמותה הנם 360 ש”ח לשנה. ניתן לשלם באופן הבא :

או לשלוח המחאה לפקודת
“מורשת דרך”,
הנורית 10 בצרה 6094400

ניתן לשלם בכרטיס אשראי

בהעברה בנקאית : בנק פועלים (12)
, סניף הפארק 757 ,
מס’ חשבון 488854
לפקודת מורשת דרך.

                                                                                                


לתשלום דמי החבר למורי דרך מגיל 70+ בהנחה של 50% בכרטיס אשראי לחצו כאן:

 


לתשלום בעבור השתלמויות מורשת דרך 50 ש”ח בכרטיס אשראי לחצו כאן: