מורשת דרך

(העמותה למורי דרך בתיירות נכנסת בישראל (ע"ר

מה היא "מורשת דרך" ?

מורשת דרך

העמותה הוקמה על ידי ובידי מורי דרך שעיקר עיסוקם בתיירות נכנסת, שהרגישו ומרגישים שהם לא זוכים לייצוג הוגן, הגון, ונכון. מורי הדרך בתיירות נכנסת הם הנושאים בעיקר הנטל התקציבי של “אגודת מורי הדרך” שמירב מאמציה כיום נעשים עבור מורי הדרך בתיירות פנים תוך פגיעה בשכר וחוסר התייחסות למורי הדרך בתיירות נכנסת. בצר לנו, יזמנו את “כנס קיבוץ הראל” שבו הוחלט ברוב מכריע על הליכה נפרדת לארגון נפרד ומייצג למורי הדרך בתיירות נכנסת. ואכן עמותת/אגודת “מורשת דרך” למורי דרך בתיירות נכנסת הוקמה.שבעה חברים חתמו על מכתב לרשם העמותות ( אריאל סטולר, משה סלמן, פטריסיה וויסמן, טל סגל, יעקוב מיטרני, יוני שפירא חיים מעוז).

על האגודה

בשעה טובה צלחנו את מרבית המכשלות בדרכינו לארץ המובטחת. העמותה/ אגודה חיה וקיימת ופותחת את שעריה לכל המדריכים שעיקר עיסוקם הוא בתיירות נכנסת (נקרא לה מעכשיו תיירות, כי זאת ההגדרה של תיירות, מי שנכנס מארץ זרה) וכפי שכתבנו, שמה הוא “מורשת דרך”.
“מורשת דרך”, האגודה הוקמה כדי לאגד את מורי הדרך העובדים בתיירות הנכנסת, ולייצגם מול הגורמים הרלוונטיים. לרבות משרדי ממשלה, תיירות תחבורה, משרד הכלכלה, רשות המיסים ומול גורמים חוץ ממשלתיים, בארץ ובחו”ל, לייצג את המדריכים מול ארגוני המעסיקים בכול הקשור להסכמי עבודה וכן הלאה.
על מנת שנוכל לדרוש את המעמד ארגון יציג נדרש לגייס חברים, במספרנו כוחנו, ככל שנגדיל את מספר המדריכים חברי העמותה נוכל לטעון למעמד מהר יותר וביתר הצלחה.
בכוונתנו לחזור להתנהלות של פעם, ולמזער את ההוצאות, ללא ראוותנות, ועל ידי מתנדבים, החל מרואה החשבון הוותיק והטוב שמייצג את מרביתנו מזה שנים, משרד רו”ח איתן גוליק, דרך מנהלת החשבונות אף היא משורותינו ודרך כל שלבי ההקמה והסבך המשפטי והכול בהתנדבות.
נצטרך את עזרתכם להפצה ולרישום.

אנחנו לא לבד, וכפי שכתבנו בפוסטים הקודמים, לא המצאנו את הגלגל, רק רצינו להחזיר את התחושה שהאגודה היא שלנו תחושה שאבדה לרובנו.

מטרות העמותה

שיפור תנאי עבודה

לייצג את מורי הדרך מול ארגוני המעסיקים, בכל הקשור להסכמי עבודה, אישיים, קיבוציים, צו הרחבה, תוך שאיפה לשיפור תנאי עבודתם של מורי הדרך.

הכשרתה והסמכה

לפעול מול גורמי משרד התיירות בכל הקשור להכשרתם והסמכתם של מורי דרך. הליכי הסינון, ההכשרה, ההסמכה והרישוי של מורי דרך חדשים.

לאגד

לאגד את כל מורי הדרך המוסמכים, בעלי רישיון, אשר עיסוקם בתיירות הנכנסת.

לייצג

לייצג את מורי הדרך מול גורמי ממשלה , לשמור על מעמדם המקצועי , על תנאי העסקתם, ויוקרתם.